Vi ved, hvad vi er, men vi
ved ikke altid, hvad vi kan blive

Med udgangspunkt i kursisternes kompetencer giver vi kursisterne en vedvarende relation til arbejdsmarkedet.

Vi hedder JobVærkstedet, fordi arbejde er det, det hele handler om. Og JobVærkstedet, fordi man i et værksted benytter flere forskellige værktøjer.

Vi lader vores kursister vælge de værktøjer, de har det godt med, og vi benytter samtidig vores egen værktøjskasse i relation til vores kursister.

Det, der er vigtigt for kursisten, er vigtigt for os. Derfor arbejder vi med at fastholde og skabe et ejerskab for kursistens jobsøgning, så det bliver kursistens projekt og ikke andres.

JobVærkstedet er med til at skabe fremtidens muligheder inden for bl.a.:

  • Arbejdsmarkedet
  • Ledelse
  • Medarbejderudvikling
  • Organisationsudvikling
  • Kommunikation
  • Opkvalificering
  • Arbejdsmarkedskompetencer
  • Erhvervsuddannelser
  • Procesledelse

Vi forstår os selv som forandringsagenter og som vores kunder og kursisters medspillere.